Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Κανόνες και εγχειρίδιο χρήσης

Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός με τίτλο «Συν-δημιουργία Βιώσιμων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων» απευθύνεται σε φορείς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του έργου «Ενισχύοντας την Καινοτομία της ΕΕΚ (PI-VET)», Σύμπραξη Συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιχορήγησης με Αριθμό 2021-1-BG01-KA220-VET000034634. Το έργο συντονίζεται από το Institute Perspectives (Βουλγαρία), σε συνεργασία με το Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (Ιρλανδία), το Femxa Formación (Ισπανία), το Lascò (Ιταλία), και το CSI – Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Κύπρος)

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το έργο εδώ: https://pivet.eu/

Play Video

Privacy Policy