Европейско състезание Правила и ръководство за употреба

„Съвместно създаване на програми за устойчиво обучение“ е европейско състезание, насочено към доставчиците на професионално образование и обучение (ПОО), изпълнявано в обхвата на проекта „Подем в иновациите в ПОО (PI-VET)“, Партньорство за сътрудничество, съфинансирано от Програма Еразъм+ на Европейския съюз по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 2021-1-BG01-KA220-VET-000034634. Проектът се координира от Institute Perspectives (BG), в партньорство с Technological University of the Shannon: Midlands Midwest (IE), Femxa Formación (ES), Lascò (IT) и Център за социални иновации (CY).

Повече информация за проекта: https://pivet.eu/

Play Video

Privacy Policy